AGV智能机器人的优势

来源:http://www.jiuliangagv.com/news688404.html    发布时间 : 2021/9/23 8:58:00

       AGV智能机器人的优势


       1、优化工艺流程:AGV智能机器人把众多工艺根据需要轻松的连接在一起,更直观发现站点工艺的安排的合理性;


       2、特殊工作环境:AGV无人搬运车可在人员不适应或有安 全隐患的环境下工作;


       3、安稳度:AGV智能机器人导引移动的路径非常明确,AGV在行驶路径上遇到障碍物会自动停车,而人为驾驶的车辆因人为判断有所偏差,因此AGV提高了安稳性;


       4、成本控制:AGV智能机器人能够节约大量人工快速收回投资,同时针对枯燥的机械式搬运工作增加雇员流失率。


       5、合理的利用现有占地面积,提升企业形象和车间整洁度,实现无人化生产。

相关标签:AGV智能机器人,


相关新闻Related News